Sergel, innovatiivisuuden ja vastuullisuuden edelläkävijänä Pohjoismaissa

Sergel edistää innovaatioita ja kestävyyttä kaikkialla Pohjoismaissa ja asemoi itsensä halutuksi täyden palvelun kumppaniksi saatavienhallinnan alalla vuonna 2024. Connect-viestipalvelun laajenemisen ja tieteeseen perustuviin ilmastotavoitteisiin (SBT) sitoutumisen myötä Sergel näyttää esimerkkiä johtajuudesta saumattoman palveluiden tarjoamisen alalla sekä sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristöä koskevan vastuun kantamisessa.

Kun katsomme, mitä olemme saavuttaneet tähän mennessä vuonna 2024, voimme ylpeänä todeta, että valitsemamme strategia toimia aidosti Pohjoismaisena kumppanina ja tunnistaa keskeiset kehittämis- ja fokusalueet on ollut oikea. Autamme yrityksiä tarjoamalla kattavat ratkaisut saatavien hallintaan aina tilauksesta maksuun saakka. Tällä tavalla varmistamme, että emme vain täytä, vaan ylitämme markkinoiden odotukset ja hyödynnämme samalla skaalautuvuutta ja synergiaa.

Connect viestipalveluiden avulla tarjoamme kattavasti ​​älykkäitä ja tehokkaita digitaalisia maksutapoja ja viestintäkanavia sekä asiakkaille että työntekijöille. Ruotsin markkinoilla noin vuosikymmenen ajan laajasti käytetyt Connect viestipalvelut on hiljattain otettu käyttöön myös Norjassa. Lähitulevaisuudessa laajennamme palvelut kattamaan kaikki Pohjoismaat. Näin virtaviivaistamme maksamista ja viestintää ja luomme lisäarvoa kumppanuudellamme.

Jatkuvalla kehityksellä varmistamme asiakkaillemme vankan ja kattavan arvolupauksen. Parannamme loppuasiakkaiden tyytyväisyyttä ja vahvistamme asiakaspysyvyyttä. Nopeutamme kassavirran kiertoa ja minimoimme luottotappiota.

Innovointi on toimintamme keskiössä. Olemme esimerkiksi ottaneet käyttöön vaivattomia yhteydenpito- ja maksuratkaisuja loppuasiakkaillemme ja käyttämme tekoälyn voimaa päätöksenteon nopeuden ja tarkkuuden edistämiseksi. Nämä edistysaskeleet virtaviivaistavat prosesseja, minkä lisäksi ne vahvistavat yleistä asiakas- ja loppuasiakaskokemusta.

Vastuullisuus on identiteettimme peruspilari. Olemme ylpeitä soveltaessamme ensimmäisenä toimialallamme tieteeseen perustuvia ilmastotavoitteita ja edistäessämme samalla taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä hankkeita. Asetamme myös konkreettisia ja mitattavissa olevia tavoitteita ja teemme niiden mukaisia toimia päivittäisessä liiketoiminnassa ja viestintäparadigmoissa. Ilmastoriskin ja sen seurausten analysoinnin avulla olemme laatineet päästövähennystavoitteet hiilidioksidille ja teemme järjestelmällistä ja määrätietoista työtä päästöjen vähentämiseksi.

Olemme saavuttaneet merkittävän virstanpylvään muuttuessamme markkinoilla melko tuntemattomasta tekijästä halutuksi kumppaniksi niin paikallisesti kuin kaikkialla Pohjoismaissa. Otamme nöyrästi vastaan asiakkaidemme meitä kohtaan osoittaman luottamuksen ja tuskin maltamme odottaa päästäksemme syventämään kumppanuuksiamme.

Omistautuneet työntekijämme ovat menestyksemme kulmakivi. Heidän vankkumaton sitoutumisensa erinomaiseen laatuun varmistaa sen, että täytämme odotukset. Itsensä johtamisen, työskentelytavoissa tapahtuneiden muutosten ja digitalisaation myötä tuottavuutemme on lisääntynyt, joten ei ole ihme, että asiakasuskollisuutta mittaava Net Promoter Scote (NPS) ylittää meillä jatkuvasti +25 pohjoismaisella tasolla!

Katsoessamme eteenpäin olemme sitoutuneet edistämään innovaatioita ja yhteistyötä sekä tuottamaan lisäarvoa asiakkaillemme ja loppuasiakkaillemme. Yhdessä toimien rikomme edelleen rajoja ja saavutamme uusia huippuja.

Klaus Reimer, CEO Sergel Group