Sergel on sitoutunut taloudelliseen ja sosiaaliseen vastuullisuuteen

Sergelissä asetamme etusijalle sekä taloudellisen että sosiaalisen kestävyyden. Varmistamme luottomarkkinoiden toimivuuden ja luomme mahdollisuuksia yksityishenkilöille ja yrityksille. Edistämme systemaattisesti monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta, ja ohjaamme meitä kohti kestävää tulevaisuutta, jossa taloudellinen ja sosiaalinen vastuu kulkevat käsi kädessä.

Ydintehtävämme kytkeytyy sekä taloudelliseen että sosiaaliseen vastuullisuuteen. Pyrimme ylläpitämään luottamusta luottomarkkinoihin ja luomaan samalla mahdollisuuksia sekä yksityishenkilöille että yrityksille. Perinnällä, jonka tarkoitus on varmistaa toimiva ja terve taloudellinen ympäristö, on toimialana jo 5000 vuoden historia. Olemme omistautuneet tarjoamaan palveluja, jotka ovat reiluja ja eettisiä, varmistamaan kaikille oikeudenmukaisen kohtelun ja toteuttamaan ja kehittämään sosiaalisesti vastuullista perintäprosessia.

Vastuullisuuden ytimessä
Vastuullisuus voi usein vaikuttaa muotisanalta käsitteiden, konseptien, määritelmien ja sertifikaattien viidakossa. Me olemme kuitenkin sitoutuneet tekemään vastuullisuudesta konkreettisen ja ymmärrettävän tavoitteen kaikille organisaatiossamme. Uskomme, että vastuullisuuden tulisi olla enemmän kuin abstrakti käsite, jonka vain harvat ja valitut ymmärtävät. Sen sijaan sen pitäisi olla periaate, jonka jokainen työntekijä on omaksunut ja toteuttaa sitä omassa työssään.

Ennakoivaa toimintaa ja yhtenäisiä toimia
CSRD -direktiivi (Corporate Sustainability Reporting Directive) ja ESRS-raportointi (European Sustainability Reporting Standard) ovat mielestämme tervetulleita, koska ne tuovat standardoidun tavan ymmärtää ja raportoida vastuullisuustoimia.

Ne antavat yhteisen kielen asiakkaillemme, kumppaneillemme ja työntekijöillemme, minkä ansiosta voimme työskennellä järjestelmällisesti, mitata edistymistämme ja samalla saavuttaa kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteemme.

Me Sergelissä muunnamme kestävän kehityksen strategiamme konkreettiseksi tuloksiksi jäsennellyn lähestymistavan avulla. Johtomme ottaa vastuun ja ohjaa toimintaa varmistaakseen, että vastuullisuustavoitteemme ovat linjassa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa. Strategia tiedotetaan tiimeille, mikä edistää yhteistä omistajuutta ja tiimilähtöisiä aloitteita. Kaikki työntekijämme osallistuvat vuosittain tilaisuuteen, jossa pohditaan yhdessä sitä, mitä teemme hyvin ja mitä voisimme tehdä vielä paremmin. Tämä haastaa meitä ja antaa tavoitteita ja toimintoja vastuullisuuden strategiallemme. Jokainen työntekijä osallistuu vastuun kantamiseen. Tuemme tätä tarvittavalla koulutuksella ja kehitystoimilla. Tällä tavoin varmistamme, että vastuullisuus on arvo, jota sovelletaan organisaatiomme kaikilla tasoilla ja joka ohjaa meitä kohti kestävää tulevaisuutta.

Monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallisuus
Sergelissä asetamme etusijalle monimuotoisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden. Tämän teemme käytäntöjemme, koulutuksemme ja rekrytointirutiiniemme avulla, yhdenvertaisuuden sekä kehityksen kautta. Equility checkin avulla arvioimme vuosittain henkilöstömme kokemuksia näiltä alueilta. Seuraamme tuloksia työpajoissa, joissa kaikki työntekijät kutsutaan pohtimaan, mitä teemme hyvin ja mitä voimme parantaa. Tämä jatkuva vuoropuhelu varmistaa, että olemme edelleen sitoutuneita luomaan osallistavaa ja oikeudenmukaista työpaikkaa.

Ympäristöön liittyvät vastuullisuustoimemme
Sitoutuneisuutemme ympäristön kestävän kehitykseen näkyy selvästi vuosien varrella toteuttamissamme toimenpiteissä. Olemme Science Based Targets Initiative ja YK:n ilmastonmuutosta sertifioima ja tuemme niitä ja olemme sitoutuneet saavuttamaan nollapäästötavoitteen. Teemme ilmastoriski- ja vaikutusarviointeja ja olemme asettaneet päästövähennystavoitteet 1,5°C tavoitteen saavuttamiseksi.

Yhteistä sitoutumista
Olemme ylpeitä saadessamme ottaa koko organisaatiomme mukaan matkalle kohti kestävämpää tulevaisuutta. Edistämällä omistajuutta, sitoutumista ja vastuullisia käytäntöjä kaikkien työntekijöiden keskuudessa, olemme varmoja siitä, että teoillamme on vaikutusta. Vastuullisuus ei ole ainoastaan tavoite; se on jokaisen työntekijän päivittäisten valintojen summa.

Rakennamme yhdessä tulevaisuutta, jossa taloudellinen ja sosiaalinen vastuu kulkevat käsi kädessä ja varmistamme paremman maailman tuleville sukupolville. Haluatko kuulla lisää? Klikkaa tästä nähdäksesi videotallenteen Sergelin viimeisimmästä Sergel Nordic AI and Sustainability Talks 2024 -tilaisuudesta.

Christine Bischoff, Sergelin pohjoismaisen vastuullisuusryhmän vetäjä