Strategisten ratkaisujen avulla Sergel on kokonaisvaltainen kumppani

Sergelin tavoitteena on olla paras Pohjoismainen kumppani tarjoamalla kokonaisvaltaisia saatavienhallintapalveluita ja edistämällä pitkäaikaisia kumppanuuksia. Edistyneen teknologian ja strategisen lähestymistavan avulla Sergel tarjoaa tehokkaita ja läpinäkyviä ratkaisuja, jotka luovat lisäarvoa asiakkaille kaikkialla Pohjoismaissa.

Me Sergelillä pyrimme olemaan kokonaisvaltainen kumppani lisäämällä jatkuvasti läsnäoloamme Pohjoismaissa ja tarjoamalla kokonaisvaltaisia palveluita asiakkaillemme. Ymmärrämme, että yhteistyö on ratkaisevan tärkeää erinomaisten tulosten saavuttamisessa ja asiakastarpeiden tehokkaassa täyttämisessä. Paras kumppani on sellainen, joka pystyy tarjoamaan strategisia ratkaisuja ja työskentelemään yhteisten, asiakasta hyödyttävien tavoitteiden eteen.

Markkinoita leimaava voimakas kilpailu ja jatkuva muutos edellyttää vahvaa yhteistyökulttuuria, jonka avulla voimme sopeutua erilaisiin markkinoihin, maihin ja asiakastarpeisiin. Tapamme toimia yhteistyössä luo vahvan pohjan pitkäaikaisille ja menestyksekkäille kumppanuuksille.

"Sergelin strategisen lähestymistavan ansiosta olemme aina askeleen edellä. Omistautunut tiimimme on huolellisesti koottu täyttämään jokaisen asiakkaan ainutlaatuiset vaatimukset. Meillä on laaja asiantuntemus, joka yhdessä tarjoaa kokonaisvaltaisen ja tehokkaan lähestymistavan saatavienhallintaan. Kunkin markkinan erikoisosaajat ovat asiantuntijoita, jotka ovat perillä paikallisista olosuhteista ja kulttuurista. Tämä antaa meille mahdollisuuden toimittaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja ja tarjota asiakkaillemme kilpailuetua markkinoista ja maasta riippumatta", sanoo Tore Bye, Sergel Norjan Commercial Director.

Proaktiivinen lähestymistapa on avain luotettavana Pohjoismaisena saatavienhallintakumppanina toimimiseen. Sergel on oma-aloitteinen ja toimii nopeasti varmistaakseen tehokkaat ja oikeudenmukaiset ratkaisut sekä asiakkaille että loppuasiakkaille.

"Strateginen kumppanuus edellyttää pitkäjänteistä sitoutumista ja investointeja yhteistyöhön kestävien ratkaisujen luomiseksi. Suunnittelemme mallin, jossa on strategisia, taktisia ja operatiivisia suunnitelmia, seurantaa ja tapaamisia. Toimimme ennakoivasti eri tasoilla sovitun asiakkaan hoitomallin mukaisesti. Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja palveluitamme vapauttaaksemme aikaa asiakkaillemme keskittyä ydinliiketoimintaansa. Edistämme kehitysideoita ja uskallamme haastaa olemassa olevat työmenetelmät ja prosessit. Pohjoismaisena kumppanina yhdistämme paikallisen palvelun muiden maiden näkemyksiin parantaaksemme paikallista yhteistyötämme. Avoimuus, läpinäkyvyys ja luottamus ovat onnistuneen yhteistyön avaimia," sanoo Erkki Apo, Sergel Suomen Senior Sales Manager.

Kaikkien Pohjoismaiden resurssien ja asiantuntemuksen avulla Sergel luo dynaamisen ja innovatiivisen yrityskulttuurin, jossa ristiin oppiminen ja tiedonvaihto ovat keskeisessä roolissa. Tämä tekee meistä entistä kyvykkäämpiä tarjoamaan kustannustehokkaita ja arvoa luovia saatavienhallintapalveluita Pohjoismaisille asiakkaillemme.

"Sergel tarjoaa kokonaisvaltaisia saatavienhallintapalveluita korkealla automaatioasteella ja loistavilla integrointimahdollisuuksilla. Koneoppimisen, omien pisteytysmalliemme sekä tekoälyn merkittävän kehityksen avulla varmistamme tehokkaan saatavienhallintaprosessin digitaalisilla, käyttäjäystävällisillä ratkaisuilla sekä asiakkaille että loppuasiakkaille. Automaattisten rutiinien, kattavien raportointityökalujen ja integraatioiden avulla Sergel tarjoaa läpinäkyvän ja tehokkaan prosessin, jossa asiakkaalla on pääsy reaaliaikaisiin tietoihin ja keskeiseen informaatioon. Avoin asiakaspalvelun API-ratkaisu on suunniteltu siten, että asiakas voi hakea reaaliaikaista tietoa perintätapauksesta omaan järjestelmäänsä," sanoo Johan Anrog, Sergelin Nordic Bid Manager.

Sergelin avointa asiakaspalvelun API-ratkaisua on käytetty muun muassa operatiivisten kustannusten vähentämiseen ja prosessin yksinkertaistamiseen yhdelle Pohjoismaiselle asiakkaallemme. "Loimme integraation Sergel Online -palvelun ja asiakkaan oman järjestelmän välille. Integraatio tarkoitti, että asiakas sai pääsyn Sergel Online -palveluun ilman tarvetta kirjautua ensin sisään asiakasportaalimme kautta. Tuloksena oli yksinkertaistettu prosessi, jossa yli 300 käyttäjää säästi aikaa, kun heidän ei tarvinnut kirjautua sisään asiakasportaalin kautta päästäkseen Sergel Online -palveluun. Uusi yksinkertaistettu kirjautumisprosessi johti merkittäviin aikasäästöihin Sergelin asiakkaalle ja on esimerkki siitä, kuinka tarjoamme vaivattoman kokemuksen", Johan Anrog toteaa.

Hyödyntäen asiantuntijoitamme ja resurssejamme Pohjoismaisella tasolla mahdollistaa meidän olla luotettavin ja innovatiivisin kumppani, riippumatta asiakkaamme maantieteellisestä sijainnista. Vahva Pohjoismainen läsnäolo ja tiivis yhteistyö mahdollistaa ratkaisujen toimittamisen ja vahvojen suhteiden luomisen, joista hyötyvät sekä me että asiakkaamme.