Mitä on perintä?

Alkuperäinen laskuttaja lähettää maksukehotuksen erääntyneestä laskusta. Maksukehotuksen lähettämisen voi ulkoistaa myös perintätoimistolle. Maksukehotuksen jälkeen perintätoimisto lähettää maksuvaatimuksen. Kirjeitse tai puhelimitse tapahtuvaa perintää kutsutaan vapaaehtoiseksi perinnäksi. Maksusta sopiminen onnistuu todennäköisemmin vielä vapaaehtoisen perinnän aikana.

Laskusaatava voi edetä myös oikeudelliseen perintään, joka tarkoittaa haastehakemuksen toimittamista käräjäoikeuteen. Mikäli saatavaa ei makseta kuluineen käräjäoikeuden asettaman määräajan kuluessa, antaa käräjäoikeus asiassa ratkaisun, jonka jälkeen velka voidaan siirtää ulosottoon. Ulosottoperinnässä ulosmitataan velallisen tuloja ja omaisuutta ulosottoviranomaisen toimesta, kunnes velka tulee maksetuksi.

Maksuhäiriömerkintä muodostuu siinä vaiheessa, kun käräjäoikeus antaa ratkaisun. Maksuhäiriömerkinnältä voi välttyä maksamalla velan kokonaisuudessaan ennen käräjäoikeuden määräajan päättymistä.

Julkisoikeudelliset saatavat voidaan siirtää maksuvaatimuksen lähettämisen jälkeen suoraan ulosottoon. Julkisoikeudellisia saatavia ovat esimerkiksi sakot, terveyskeskusmaksut, päivähoitomaksut ja jätemaksut.