Saatavien hallinta on taloushallinnon alueista se, joka ehkä jopa eniten perustuu numeroiden lisäksi myös ihmisten väliseen kanssakäymiseen. Saatavien takana olevat maksuvaikeudet saattavat johtua monesti inhimillisistä tekijöistä – työttömyydestä, lomautuksesta, sairaudesta, tapaturmasta tai vaikkapa viime aikoina hyvin monet tiukkaan rakoon ajaneista virusepidemian rajoitustoimista.

Oli tilanne millainen hyvänsä, on olemassa muutama yleispätevä ohjenuora, joita kannattaa noudattaa positiivisen asiakaskokemuksen luomiseksi. Oppaassa niistä mielestämme kolme tärkeintä, joita me noudatamme päivittäin asiakaskohtaamisissamme.

Avaa opas