Kassanhallinta yrityksissä on tasapainoilua oman myynti- ja ostoreskontran kanssa. Yhtäältä ostolaskujen maksaminen ajallaan ja toisaalta omien myyntilaskujen kotiuttaminen sovittujen maksuaikojen puitteissa pitävät kassan normaalioloissa suhteellisen hyvin tasapainossa.

Nyt koronaviruspandemian kurimuksessa tilanne on kuitenkin toinen. Normaali kassanhallinta on osoittautunut monelle vaikeaksi, joten maksuaikojen pidennyspyyntöjä on alkanut esiintyä taajaan.

Dominoefekti uhkana

Vaikka tarvitsemmekin joustavia maksuehtoja nykyisessä poikkeustilanteessa huomattavasti enemmän kuin ns. normaalitilanteessa, on kuitenkin syytä muistaa, että b-to-b-kaupankäynnissä pidennetyt maksuajat eivät ole koskaan yksipuolisia. Joustavan tai normaalista selkeästi pidennetyn maksuajan myöntäjä joutuu neuvottelemaan vastaavan pidennyksen omien tavaran- tai palvelutuottajiensa kanssa pitääkseen kassansa tasapainossa. Tästä seuraa dominomaisesti kassojen kierron kokonaisvaltainen hidastuminen ja maksuaikojen piteneminen yrityksissä.

Äärimmäisessä tapauksessa, jos kaikki toimijat saisivat toiveidensa mukaisia maksuajan pidennyksiä, kassat loppuisivat kesken.

Myyntisaatavat täytyy saada yhteistyöllä kiertämään

Myyntisaatavien riittävä kiertonopeus onkin yrityksille elinehto, ettei niiden käyttöpääoma pääse ehtymään. Tässä piilee tämänhetkisen poikkeustilanteen riski. Poikkeustilanteen toimintatapa saattaa helposti ”jäädä päälle” useammaksi kuukaudeksi tai vaikka vuodeksi. Sen jälkeen edessä voikin olla uusi ongelmatilanne, kun myyntisaatavat kiertävätkin aiemman kuukauden sijaan hitaammin, esimerkiksi 2-3 kuukaudessa.

Siksi on hyvin tärkeää pitää yhdessä huoli siitä, että poikkeusaikojen jälkeen myyntisaatavien kierto palaa mahdollisimman nopeasti normaalitilaansa. Näin annamme yrityksille mahdollisuuden kasvaa ilman että ne joutuvat ottamaan lisää velkaa turvatakseen toimintansa pyörittämiseen tarvittavan käyttöpääoman.

Normaalitilaan palaamisessa pätee kaksi yleisohjetta:
• Pahimman poikkeusajan jälkeen on syytä palata mahdollisimman pian yhteistyö-kumppaneiden ja oman organisaation kanssa sovittuihin kassanhallinnan prosesseihin
• Palveluntarjoajan muistutus ja perintäpalvelut ovat aina käytettävissä maksuviivästystapauksissa

 

Myyntijohtaja

Turo Rytsölä