Saatavien hallintapalvelut

Muistutuspalvelu

Ulkoistamalla meille saatavienhallinnan laskun erääntymisestä alkaen, varmistat, että saatavillesi tehdään oikeat toimenpiteet oikeaan aikaan. Asiakaslähtöinen muistutuspalvelumme jatkaa asiakaskokemusta ystävällisesti ja tehokkaasti. Muistutuspalvelumme räätälöidään niin, että se tukee yrityksesi liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla; yhdessä voimme sopia muun muassa kirje- ja tekstiviestimuistutusten lähettämisestä.

Maksamattomat maksut siirtyvät automaattisesti perintäpalveluumme. Pidämme yrityksesi ajan tasalla saatavien tilanteesta. Ystävällinen asiakaspalvelumme auttaa yritystäsi ja asiakkaitasi kaikissa maksuihin liittyvissä kysymyksissä.

 

Vapaaehtoinen perintä

Hoidamme perinnän aina vastuullisesti, ystävällisesti ja tehokkaasti. Perintäpalvelumme tavoitteena on säilyttää yrityksesi asiakassuhteet ja saavuttaa asiakaslähtöinen maksuratkaisu hyvässä yhteishengessä. Tämä parantaa perintätulosta ja nopeuttaa yrityksesi kassavirtaa.

Perintämme toimii aina hyvän perintätavan mukaisesti ja alkaa kirjallisen maksuvaatimuksen lähettämisellä, josta ilmenee myös asian siirtyminen meidän hoidettavaksemme. Varmistamme, että kaikki vapaaehtoisen perinnän toimenpiteet ovat perusteltuja, tukevat yrityksesi liiketoimintaa ja meillä on aina tarjolla paras perintäratkaisu asiakkaasi kokonaistaloudelliseen tilanteeseen.

Toimimme yritysperinnässä oikeudenmukaisesti kaikkia osapuolia kohtaan. Pyrimme sopimaan velan takaisinmaksusta mahdollisimman nopeasti. Tarvittaessa siirrämme yrityssaatavat maksuvaatimuksen jälkeen tehokkaaseen trattaperintään. Mikäli emme pääse sopimukseen maksusta vielä trattaperinnästä aiheutuvan luottotietomerkinnänkään jälkeen, siirrämme saatavat tarvittaessa oikeudelliseen perintään.

Oikeudellinen perintä

Oikeudellinen perintä turvaa yrityksesi saatavat. Haemme asiakkaasi maksuvelvollisuuden vahvistuksen käräjäoikeudesta, jolloin saatava siirtyy ulosottoperintään. Oikeudellisen perinnän palveluihimme kuuluvat ulosoton tilitykset, palautukset ja yhteydenpito viranomaisiin. Asiantuntevat lakimiehemme ovat apunasi velkoihin ja sopimuksiin liittyvissä erimielisyyksissä ja riitautuksissa.

Jälkiperintä

Menetetty saatava ei aina ole menetetty. Saatavat siirtyvät jälkiperintään, mikäli velallinen on oikeudellisen perinnän päätteeksi todettu varattomaksi tai häntä ei ole lainkaan tavoitettu perintäprosessin aikana. Huolehdimme siitä, että oikeudellisen perinnän päätös pysyy koko jälkiperinnän ajan lainvoimaisena eivätkä saatavat vanhene. Tarkkailemme velallisen taloudellista tilannetta ja käynnistämme maksukyvyn parantuessa perinnän uudelleen.

Jälkiperintä on prosessina pitkälle automatisoitu ja arvojemme mukaisesti ajattelemme tässäkin yrityksenne etua. Näin toimimme myös niissä edunvalvontatilanteissa, jossa yritys voi päätyä yrityssaneeraukseen ja yksityishenkilö velkajärjestelyyn.