Vapaaehtoinen perintä

Sergel hoitaa perinnän vastuullisesti, ystävällisesti ja tehokkaasti.

Vapaaehtoinen perintä

 

Vapaaehtoinen perintä

Perintäpalvelumme tavoitteena on säilyttää asiakassuhteet yrityksesi ja asiakkaittesi välillä ja saavuttaa maksuratkaisu hyvässä yhteisymmärryksessä.

Perintämme toimii aina hyvän perintätavan mukaisesti ja alkaa kirjallisen maksuvaatimuksen lähettämisellä, josta ilmenee myös asian siirtyminen Sergelin hoidettavaksi. 

Tehokkaiden päätäntämallien avulla varmistamme, että kaikki vapaaehtoisen perinnän toimenpiteet ovat perusteltuja, tukevat liiketoimintaasi ja ottavat huomioon asiakkaasi maksukäyttäytymishistorian. 

Riidattomat yrityssaavat siirtyvät ensimmäisen maksuvaatimuksen jälkeen tehokkaaseen trattaperintään.

Mikäli emme pääse sopimukseen maksusta vapaaehtoisesti, siirrämme saatavat  tarvittaessa oikeudelliseen perintään.